NOVINKY

arr3ProvozovatelSantariusová-AVICENA s.r.o. Žižkova 2803/7, Karviná-Hranice, PSČ 733 01 IČ 26868539, DIČ... arr3SODEXO, UNIŠEK, TICKET a BENEFIT PLUS Máte možnost použit na nákup přípravků poukázky SODEXO, UNIŠEK a TICKET COMPLIMENTS...

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 69,00 Kč
Naše cena 169,00 Kč
Naše cena 349,00 Kč

KONTAKTY

Santariusová-AVICENA s.r.o.
Žižkova 2803/7
733 01 Karviná-Hranice
tel: +420596312291 +420731102616
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Dle zákona 378/2015 Sb » Vyřízení reklamace

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo - způsob vyřízení reklamace si zvolil.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Vznik reklamace

Kupující si telefonicky,emailem nebo písemně domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Vrácení reklamovaného zboží zajišťuje kupující pokud není dohodnuto jinak s prodávajícím telefonicky nebo emailem. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamovaného zboží v původním neporušeném obalu samotného produktu ( týká se to obalu u léků, potravinových , doplňku, a pod.). Obal sloužící pro přepravu může být porušen.


Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího

Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace. Pokud chcete zboží vrátit, z důvodu jeho poškození, je třeba dodržet následující postup:

  • vrátit zboží e-shopu ihned po zjištění závady a to co nejdříve

  • doporučujeme si vždy zboží prohlédnout při výdeji v lékárně. Hlavně léky podléhají zvýšené ochraně jak našim dodavatelem tak i lékárnou. Léky nesměji být dělené, prodávají se jen v dodaném balení.

  • dopravné jde na vrub dodavatele, ale jen do výše dopravného uvedeného na dodacím daňovém dokladu. Odběratel  tak nenese žádné náklady při vrácení léčivých přípravků a nezpůsobí zákazníkovi žádné finanční ztráty.