NOVINKY

arr3ProvozovatelSantariusová-AVICENA s.r.o. Žižkova 2803/7, Karviná-Hranice, PSČ 733 01 IČ 26868539, DIČ... arr3SODEXO, UNIŠEK, TICKET a BENEFIT PLUS Máte možnost použit na nákup přípravků poukázky SODEXO, UNIŠEK a TICKET COMPLIMENTS...

KONTAKTY

Santariusová-AVICENA s.r.o.
Žižkova 2803/7
733 01 Karviná-Hranice
tel: +420596312291 +420731102616
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Dle zákona 378/2015 Sb » Odstoupení od smlouvy » Poučení o právu spotřebitele

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo pdstoupit od této smlouvy betz udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smolouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujících po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba ( jiná néž dopravce ) převezme zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednstránného právního jednání ( dopisem, e-mailem. Můžete použit příložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaši povinnosti.

1.4 Na naši webové stránce www.lekarnaavicena.cz můžete rovněž si stáhnout, vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvyn nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o příjetí tohot oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

2.Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dřívé.

2.2. Zboží bez zbytěčného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese

Santariusová-AVICENA s.r.o, Žižkova 2803/7, Karviná-Hranice, PSČ 73301. e-mail info@lekarnaavicena.cz

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Náklady spojené s vrácením zboží ponese naše firma

Santariusová-AVICENA s.r.o, Žižkova 2803/7, Karviná-Hranice, PSČ 73301, e-mail info@lekarnaavicena.cz

Náklady spojené s vrácením zboží vrátíme do výše nákladů dopravy uvedenéné faktuře dodané se zbožím.

2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto

zbožím jiným způsobem, néž který je nutný k obeznámení se s vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti a použití ( např. kosmetika, potravinové doplňky, léky, ..., nesmí být otevřené ).

3. Výše popsané podmínky se nevztahuji na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete vyzvednout v další nabídce.