Úvod » LÉKY VOLNĚ PRODEJNÉ » BOLEST » BOLESTI V KRKU » Strepsils med a citron 24 pastilek


        

Strepsils med a citron 24 pastilek

 

Kód SÚKL: 0062547
EAN kód: 5000158102668
Běžná cena 161,00 Kč
Naše cena:
149,00 Kč

Charakteristika

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině.
Pastilky Strepsils Med a Citron se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní, nosohltanu a hltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Strepsils Med a Citron nežádoucí účinky.
Pastilky jsou obvykle dobře snášeny, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy na jazyku.
Ve výjimečných případech se objevuje přecitlivělost, která se může projevovat jako kožní vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka nebo průjem.
Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích reakcí se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Dávkování

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým a dětem starším 5 let.

Dospělí a děti od 15 let: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Užívejte maximálně 6 pastilek během jednoho dne.
Děti od 8 do 15 let: užívá se 4x denně 1 pastilka.
Děti od 5 do 7 let: užívá se 3x denně 1 pastilka.

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Přípravky jsou určeny ke krátkodobé léčbě, léčba by neměla trvat déle než 2-3 týdny (při delším užívání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů).

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Strepsils Med a Citron je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil/a více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl/a

Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování

Neužívejte přípravek Strepsils Med a Citron:

  • jestliže jste v minulosti měl/a alergickou reakci na některou složku přípravku.

Přípravek není určen dětem do 5 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strepsils Med a Citron je zapotřebí:

  • jestliže máte cukrovku; o vhodnosti užívání přípravku je potřeba se poradit s Vaším lékařem;
  • jestliže trpíte vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Další interakce (tj. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.

Používání přípravku s jídlem a pitím

Pastilky se nedoporučují používat během jídla.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Strepsils Med a Citron

Jedna pastilka Strepsils Med a Citron obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy.
Pastilky Strepsils Med a Citron nejsou vhodné pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso - galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharázy - isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).
Vzhledem k obsahu cukru by se měli pacienti s cukrovkou o vhodnosti použití přípravku poradit se svým lékařem.

Další informace

Co přípravek Strepsils Med a Citron obsahuje

Léčivé látky: dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg.
Pomocné látky: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné, deterpenovaná citronová silice, chinolinová žluť, prostý sirup, tekutá glukosa.

Jak přípravek Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté okrouhlé pastilky s vyraženým logem "S" na obou stranách s charakteristickou chutí medu a citronu.

a) Blistr z PVC/PVDC/Al, papírová krabička.
Balení obsahuje: 6, 8, 12, 16, 24 anebo 36 pastilek.

b) PP tuba s uzávěrem z PE.
Tuba obsahuje 10 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie