Úvod »PÉČE O ZUBY»Ústní spreje » OTRIVIN RHINOSTOP NAS.SPR.SOL.10ML+PUMPA


        

OTRIVIN RHINOSTOP NAS.SPR.SOL.10ML+PUMPA

 

Kód SÚKL: 0191143
EAN kód: 8594050582330
Naše cena:
159,00 Kč

Otrivin® Rhinostop je volně prodejný nosní sprej určený k uvolnění ucpaného nosu a zastavení tekoucí rýmy.

Otrivin® Rhinostop Vás zbaví rýmy a Vy můžete znovu volně dýchat.

Unikátní složení přípravku s dvojím účinkem, který uvolní nos a rovněž ulevuje od tekoucí rýmy.

Otrivin® Rhinostop má dlouhotrvající účinek, který přetrvává až po dobu 6–8 hodin.

Účinná látka:XYLOMETAZOLIN-HYDROCHLORID (XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM)
IPRATROPIUM-BROMID (IPRATROPII BROMIDUM)

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI!!


Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Otrivin Rhinostop musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.Co je přípravek Otrivin Rhinostop a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otrivin Rhinostop používat
3.Jak se přípravek Otrivin Rhinostop používá
4.Možné nežádoucí účinky
5Jak přípravek Otrivin Rhinostop uchovávat
6.Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Otrivin Rhinostop je složený léčivý přípravek obsahující dvě různé látky. Jedna snižuje výtok z nosu, druhá uvoľňuje dýchání nosem (odstraňuje zacpání nosu).

Přípravek Otrivin Rhinostop je určen k léčbě ucpaného nosu a rýmy při běžném nachlazení.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Otrivin Rhinostop
-U dětí do 18 let věku, neboť není dostupná dostatečná dokumentace
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo ipratropium-bromid nebo na kteroukoli další složku přípravku Otrivin Rhinostop
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na atropin nebo podobné látky, např. hyoscyamin a skopolamin
Jestliže Vám byla vyjmuta hypofýza operací nosem
Po operacích přes nos nebo ústa, kdy mozkové obaly mohly být poškozeny
Jestliže máte glaukom
Jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (rhinitis sicca).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Otrivin Rhinostop je zapotřebí

Za následujících okolností byste se před použitím přípravku Otrivin Rhinostop měli vždy poradit s lékařem:
Jestliže jste citlivý/á na určité adrenergní látky (např. adrenalin, efedrin), mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako nespavost, závrať, třes, rychlý srdeční tep nebo zvýšený krevní tlak.
Jestliže trpíte kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyroidismem)
V případě zvětšené prostaty, zúženého močovodu, glaukomu se zavřeným úhlem
Zabraňte sprejování přípravku Otrivin Rhinostop do očí nebo okolo očí. Pokud se přípravek Otrivin Rhinostop dostane do kontaktu s očima, může se u Vás objevit přechodné rozmazané vidění, podráždění očí, bolest nebo zčervenání očí. Může se také objevit zhoršení glaukomu se zavřeným úhlem. Vypláchněte oči studenou vodou a pokud Vás oči bolí nebo máte rozmazané vidění, navštivte svého lékaře
Jestliže snadno krvácíte z nosu
Jestliže máte překážku ve střevech nebo cystickou fibrózu
Jestliže máte nezhoubný nádor (feochromocytom), který produkuje velké množství adrenalinu a noradrenalinu
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Otrivin Rhinostop může ovlivnit nebo být ovlivněn:

Určité přípravky užívané k léčbě depresí (MAO inhibitory a tricyklická a tetracyklická antidepresiva):
Přípravek Otrivin Rhinostop může během současného použití s inhibitory MAO nebo dva týdny po ukončení terapie přípravkem Otrivin Rhinostop značně zvýšit krevní tlak.
Přípravek Otrivin Rhinostop může během současného použití s tricyklickými a tetracyklickými antidepresivy nebo dva týdny po ukončení jejich léčby zvýšit účinek xylometazolinu (jedna složka léčivého přípravku) .
Určité přípravky užívané pro snížení pohybu střev a při nevolnosti v dopravních prostředcích při cestování (při kinetózach),(léčivé přípravky obsahující anticholinergní látky)
- Přípravek Otrivin Rhinostop může během současného použití s určitými přípravky užívanými pro snížení pohybu střev a při nevolnosti v dopravních prostředcích při cestování (při kinetózach), (léčivé přípravky obsahující anticholinergní látky) zvýšit účinek těchto léčivých přípravků užívaných ke snížení pohybu střev a při nevolnosti v dopravních prostředcích při cestování.

Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, kontaktujte před použitím přípravku Otrivin Rhinostop lékaře.
Těhotenství a kojení
Otrivin Rhinostop by neměl být v těhotenství používán, pokud Vám to nedoporučí lékař.
Otrivin Rhinostop by se při kojení neměl používat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP POUŽÍVÁ

Dospělí: Jeden vstřik do každé nosní dírky podle potřeby, maximálně 3krát denně po dobu maximálně 7 dní. Mezi dvěma dávkami by mělo uplynout alespoň 6 hodin. Neměli byste přípravek Otrivin Rhinostop používat déle jak 7 dní, neboť chronická léčba nosními dekongestanty jako je xylometazolin (jedna z léčivých látek přípravku Otrivin Rhinostop) může způsobit otok nosní sliznice (tzv. medikamentózní rýma).

Otrivin Rhinostop nebyl testován u lidí starších 70 let.
Otrivin Rhinostop by se neměl používat u dětí do 18 let.

Pokud je účinek přípravku Otrivin Rhinostop příliš silný nebo slabý, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Používejte přípravek Otrivin Rhinostop následujícím způsobem:

Vždy si před použitím nosního spreje vyčistěte nos.
Sejměte ochranné víčko.
Před prvním použitím pumpičky nebo pokud nebyl přípravek používán posledních 9 dní : Stiskněte několikrát pumpičku, dokud nezískáte rovnoměrný sprej.
Držte lahvičku přímo nahoru.
Nakloňte hlavu mírně dopředu.
Ucpěte si jednu dírku přiložením prstu na jednu stranu nosu a vložte nástavec pumpičky do druhé dírky. Rychle stiskněte pumpičku a současně se nosem nadýchněte.
Zopakujte tento postup i u druhé nosní dírky.

Účinek nastupuje během 5-15 minut.

Pokud si nejste jisti, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Rhinostop, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře, nemocnici nebo pohotovost, aby mohli zvážit riziko a poradit Vám. Toto je důležité zejména u dětí, u kterých se nežádoucí účinky objevují s větší pravděpodobností, než u dospělých.
Příznaky předávkování jsou výrazné závratě, pocení, výrazné snížení tělesné teploty, bolest hlavy, pomalý srdeční tep, rychlý srdeční tep, porucha dýchání, koma, hypertenze (vysoký krevní tlak), která může být následována hypotenzí (nízký krevní tlak).
Ostatní příznaky mohou být sucho v ústech, poruchy zaostření očí a halucinace.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Otrivin Rhinostop nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, hlášené po použití přípravku Otrivin Rhinostop jsou:

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více jak 1 z 10 pacientů): Krvácení z nosu, výtok z nosu (rýma) a krvavý nosní výtok.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 až 10 ze 100 pacientů): Suchost a podráždění nosní sliznice, suché a podrážděné hrdlo, sucho v ústech a bolest hlavy.

Navíc byly v souvislosti s používáním léčivých přípravků dostupných na trhu obsahujících pouze jednu léčivou látku přípravku Otrivin Rhinostop hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 až 10 ze 100 pacientů): Píchání v nose a hrdle, kýchání, pocit pálení.

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 až 10 z 1000 pacientů): zvýšený srdeční tep, nevolnost, porucha funkce střeva. Ucpání nosu, zejména po častém nebo dlouhodobém použití.

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 až 10 z 10 000 pacientů): žaludečně-střevní nevolnost, rychlý srdeční tep, nekoordinované rychlé stahy srdce, závratě, potíže s vyprázdněním močového měchýře, problémy se zaostřením očí, zvýšený nitrooční tlak, zhoršení glaukomu, bolest očí, rozšířené zorničky, svědění, raš, kopřivka. Závažné alergické reakce, otok jazyka, rtů a obličeje, křeč v krku.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů): Neklid, nespavost, únava, přechodné poruchy zraku, nepravidelný puls.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Používejte před uplynutím doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Chraňte před mrazem.

Prázdný obal léčivého přípravku zlikvidujte v souladu s místními nařízeními.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Otrivin Rhinostop obsahuje
Léčivými látkami jsou xylometazolini hydrochloridum a ipratropii bromidum.
1 ml obsahuje 0.5 mg xylometazolini hydrochloridum a 0.6 mg ipratropii bromidum.
1 vstřik obsahuje 70 mikrogramů xylometazolini hydrochloridum a 84 mikrogramů ipratropii bromidum.
Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol 85, čištěná voda, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Jak přípravek Otrivin Rhinostop vypadá a co obsahuje toto balení
Otrivin Rhinostop je čirý roztok.
Lahvička obsahuje přibližně 70 vstřiků.
Otrivin Rhinostop je dostupný jako 10 ml dávkovací nosní sprej .
Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce:
Novartis s.r.o. Novartis Consumer Health GmbH