Úvod »» Tantum Verde Lemon orm.pas. 20x3mg


        

Tantum Verde Lemon orm.pas. 20x3mg

 

Kód SÚKL: 0180172
EAN kód: 8594044141604
Naše cena:
149,00 Kč

Účinná látka
Benzydamin-hydrochlorid.

Další látky obsažené v léku
Isomalt, aspartam, menthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.


Charakteristika
Co je přípravek Tantum Verde P a k čemu se používá Tantum Verde P jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění v ústech. Léčivá látka benzydamin hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí.

Kdy se lék používá?
Pastilky Tantum Verde P jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. Pastilky Tantum Verde P jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí apod. Tantum Verde P je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let, které zvládnou ponechat pastilky postupně rozpustit v ústech. Jelikož pastilky neobsahují cukr, jsou vhodné i pro pacienty s cukrovkou.

Kdy byste neměli lék užívat
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde P užívat Neužívejte přípravek Tantum Verde P: - jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další pomocnou látku obsaženou v přípravku; - pokud trpíte fenylketonurií; - pokud kojíte.

Nežádoucí účinky
Možné nežádoucí účinky I když je přípravek obvykle velmi dobře snášen, mohou se nežádoucí účinky v ojedinělých případech vyskytnout. Bezprostředně po podání pastilky Tantum Verde P se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k nevolnosti a nucení na zvracení. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti současného používání Tantum Verde P s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem. Tantum Verde P nesmí užívat kojící ženy.

Dávkování
Jak se přípravek Tantum Verde P užívá Obvykle se 1 pastilka nechá pomalu rozpustit v ústech. Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 6krát denně po 1,5-3 hodinách. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde P Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Předávkování
Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde P než jste měl/a Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení. Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné.

Upozornění
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tantum Verde P nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Uchovávání
Jak přípravek Tantum Verde P uchovávat Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkem a světlem.

Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Tantum Verde P nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Balení
Každá pastilka je balena do parafinového papíru. . Krabička obsahuje  20 pastilek.Čtěte příbalový leták