Úvod » LÉKY VOLNĚ PRODEJNÉ » DĚTI A MAMINKY » Nurofen pro děti sus.100ml jahoda s trubičkou


        

Nurofen pro děti sus.100ml jahoda s trubičkou

 

Kód SÚKL: 0101113
EAN kód: 5000158066748
Naše cena:
159,00 Kč

Složení: Ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.

Indikace: Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen pro děti užívat
Nepodávejte přípravek Nurofen pro děti dítěti:
- jestliže je přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
- jestliže se u dítěte v současnosti nebo i v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jiné závažné onemocnění trávicího ústrojí;
- jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové (např. přípravky Acylpyrin, Aspirin) nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv, projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka;
- jestliže již užívá jiné protizánětlivé léky;
- jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin.
Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců.
Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti.
Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti je zapotřebí:
- jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémové lupus erythematodes, smíšená kolagenóza = choroba pojivové tkáně);
- jestliže dítě trpí průduškovým astmatem, poruchou krevní srážlivosti, vysokým krevním tlakem nebo onemocněním ledvin, jater nebo srdce;
- jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev;
- užívá pravidelně nějaké další léky.
Jestliže Vaše dítě trpí poruchou funkce ledvin, jater, srdečním onemocněním či užívá-li nějaké další léky, jako napří. diuretika, kortikosteroidy, antikoagulancia musíte se o možnosti podávání přípravku Nurofen pro děti poradit s lékařem!
Projeví-li se u dítěte bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte dítěti lék podávat a vyhledejte lékaře.
Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.
Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení.
U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být závažnější.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou mít negativní vliv na plodnost žen. Po přerušení užívání však tento vliv mizí.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nurofen pro děti nežádoucí účinky. Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se mohou během léčby objevit zažívací obtíže jako bolesti břicha, nucení na zvracení, zvracení nebo průjem. Dále se mohou objevit alergické reakce jako např. kopřivka, svědění kůže, zhoršení příznaků průduškového astmatu.
Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se objeví závažnější příznaky jako ledvinové obtíže, otok v obličeji, pocit tísně na hrudníku nebo dýchací obtíže, bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a vyhledejte ihned lékaře.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravky snižující srážlivost krve v kombinaci s ibuprofenem zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky včetně kortikoidů zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků ibuprofenu v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může snižovat účinek močopudných léků a léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku. Proto musí Vaše dítě přijímat dostatečné množství tekutin.
Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky!

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Ženy v prvním a druhém trimestru těhotenství mohou užívat přípravek jen se souhlasem lékaře. V posledním trimestru těhotenství se přípravek nesmí užívat vůbec.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojící ženy by neměly užívat přípravek bez souhlasu lékaře.


Jak se přípravek Nurofen pro děti užívá?
Vždy podávejte přípravek dítěti přesně podle pokynů uvedených v této informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.
Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat. Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr pevně zašroubovat.
Součástí každého balení je dávkovací lžička, pomocí níž lze přesně odměřit 2,5 ml nebo 5 ml suspenze.
Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech:
Doporučená denní dávka přípravku je 20-30 mg/kg hmotnosti během jednoho dne v oddělených dávkách.
Dávkování podle věku dítěte:
3-12 měsíců 2,5 ml suspenze 3krát denně
1-2 roky 2,5 ml suspenze 3-4krát denně
3-7 let 5 ml suspenze 3-4krát denně
8-12 let 5-10 ml suspenze 3-4krát denně
Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte (v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den):
Hmotnost (kg) Dávka ibuprofenu/den (mg) Množství suspense/den (ml)
6 120 6
8 160 8
10 200 10
12 240 12
14 280 14
16 320 16
18 360 18
20 400 20
30 max 500* max 25 ml*
*Maximální denní dávka podaná dítěti o tělesné hmotnosti 30 kg nesmí přesáhnout 25 ml suspenze (500 mg ibuprofenu).
Celkovou denní dávku rozdělte do 3-4 dílčích dávek, přičemž odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 6 hodin. Nepodávejte dětem do 3 měsíců.
Dávkování při horečce vzniklé po očkování:
V případě horečky po očkování je možné podat 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá, může se podat po 6-ti hodinách dalších 2,5 ml suspenze.
Nepodávejte více než 2krát 2,5 ml suspenze během 24 hodin.

Důležité pročíst příbalovou informaci!!