Úvod » LÉKY VOLNĚ PRODEJNÉ » BOLEST » VNITŘNÍ PŘÍPRAVKY » Ibuprofen Aurovitas 400mg tbl.flm.100


        

Ibuprofen Aurovitas 400mg tbl.flm.100

 

Kód SÚKL: 0264684
Běžná cena 180,00 Kč
Naše cena:
149,00 Kč

Ibuprofen je indikován k symptomatické léčbě zánětlivých a degenerativních chorob
kloubních jako je např. revmatoidní artritida nebo osteoartróza. Používá se při distorzi kloubů
a zhmoždění pohybového aparátu. Jako analgetikum-antipyretikum při horečnatých stavech a
zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích, dále při bolestech zad, bolestech hlavy,
bolestech zubů a bolestivé menstruaci.
Dávkování a způsob podání
-Dospělí a mladiství od 12 let
U kloubních onemocnění se doporučuje dávkování v rozsahu 1,2 - 2,4 g denně, rozděleně
podle závažnosti onemocnění a reakce pacienta na léčbu. Dávka 2,4 g denně nemá být
překročena. U zánětlivých forem se podávají dávky vyšší; revmatoidní artritida vyžaduje
vyšší dávkování než osteoartróza.
U dysmenorey se podává 400 mg perorálně opakovaně po 4 - 6 hodinách.
Jako analgetikumantipyretikum se podává obvykle 400 mg ibuprofenu (1 tableta přípravku) 1 až
3krát denně s odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hodiny.
Objeví-li se gastrointestinální obtíže, doporučuje se podat tablety s malým množstvím potravy
či zapít mlékem.
- Starší pacienti
U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je však nutná zvýšená
opatrnost
- Děti do 12 let
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg není vzhledem k velikosti jednotlivé dávky určen dětem
do l2 let.
- Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
U pacientů s renální a hepatální insuficiencí je třeba zvýšené opatrnosti
Pro vydávání bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na l,2 g ibuprofenu.
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší
dobu nutnou ke zlepšení příznaků

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při současném podávání ibuprofenu (zvláště ve vysokých dávkách) s antikoagulancii, např.
warfarinem, dochází k prodloužení protrombinového času a zvýšenému riziku krvácení. Při
současné aplikaci s kyselinou acetylsalicylovou se snižuje antiagregační účinek kyseliny
acetylsalicylové. Fenobarbital zrychluje metabolizaci ibuprofenu; ibuprofen zvyšuje
plazmatické hladiny lithia, digoxinu a fenytoinu, zvyšuje toxicitu metotrexátu a baklofenu.
Současné podání kortikoidů anebo dalších nesteroidních antirevmatik zvyšuje riziko krvácení
do GIT a riziko vzniku vředové choroby, současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI
zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení
Ibuprofen snižuje urikosurický účinek probenecidu a sulfinpyrazonu. Je možné snížení
účinku diuretik a antihypertonik. Současné podání kaliumšetřících diuretik může vést k
hyperkalémii. Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik
se může zvýšit riziko vzniku křečí. Zásahem ibuprofenu do syntézy prostaglandinů
v ledvinách by mohlo dojít ke zvýšení nefrotoxicity cyklosporinu.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI!!

ibuprofena.pdf