Úvod » LÉKY VOLNĚ PRODEJNÉ » BOLEST » VNĚJŠÍ PŘÍPRAVKY » Ibalgin Duo Effect 50mg/g+2mg/g crm. 100g


        

Ibalgin Duo Effect 50mg/g+2mg/g crm. 100g

 

Kód SÚKL: 0207892
Naše cena:
269,00 Kč

Ibalgin Duo Effect drm.crm. 1x100gm

léčivý přípravek s ibuprofenem

Ibalgin Duo Effect krém obsahuje léčivé látky ibuprofen a heparinoid.
Ibuprofen patří do skupiny léčiv známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Při místním
podání potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok v postižené oblasti. Je vhodný pro léčení místních
projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.
Heparinoid snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě krevních
sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Při místním podání zmírňuje bolest i zánět.
Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu.
Ibalgin Duo Effect krém je určen:
- k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny,
podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů,
- k léčbě bolesti zad.
Na doporučení lékaře se používá:
- k místní léčbě zánětů povrchových žil a zánětů v okolí žil,
-ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti,
- k místní léčbě některých zánětlivých revmatických onemocnění jako je postižení kloubních
pouzder, šlach, svalových úponů (např. tenisový loket)
- k místní léčbě bolestivých stavů při degenerativních kloubních onemocněních (zejména
gonartróza) .
Ibalgin Duo Effect krém je určen pro léčbu dospělých a mladistvých od 12 let.
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBALGIN DUO
EFFECT UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen či heparinoid (léčivé látky přípravku Ibalgin
Duo Effect) nebo na některou pomocnou látku přípravku;
- máte-li sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny
acetylsalicylové či některých jiných protizánětlivých léčiv;
- trpíte-li poruchami krevní srážlivosti, poraďte se před užitím přípravku s lékařem.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí v následujících případech
Ibalgin Duo Effect krém se nesmí používat na otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice a do očí.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před užitím přípravku s lékařem a bez jeho doporučení jej
nepoužívejte.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Ibalgin Duo Effect krém nelze nanášet na kůži současně s některými léky pro místní používání, např. s
léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu a kyseliny salicylové.
Používáte-li jiné léky, a to na lékařský předpis či bez něj, poraďte se o vhodnosti současného používání
přípravku Ibalgin Duo Effect krém s lékařem a bez porady s ním ho nepoužívejte. Bez porady s
lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro
místní používání.
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin Duo Effect krém.
Těhotenství a kojení
V těhotenství a při kojení lze přípravek používat pouze se souhlasem lékaře.
V posledních třech měsících těhotenství se nesmí přípravek používat, protože by mohlo dojít ke
krvácení. V době kojení lze přípravek použít krátkodobě a na malé plochy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost není ovlivněna.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin Duo Effect
Přípravek obsahuje parabeny a propylenglykol, které mohou u citlivých jedinců způsobit podráždění
kůže či alergické reakce.
JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN DUO EFFECT UŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, dospělým a mladistvým od 12 let se nanáší na postižené místo a jeho okolí
2–3krát denně v časových odstupech 4–5 hodin asi 1 mm silná vrstva krému, která se lehce vetře do
kůže. U žilních onemocnění je možné na noc přiložit kompresní obvaz.
Při rozsáhlých a bolestivých výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným
obvazem, nejlépe přes noc.
Při silnějších bolestech je vhodné po konzultaci s lékařem léčbu doplnit tabletami s obsahem
ibuprofenu.
Vyhněte se zanesení krému do otevřených ran, na narušený povrch kůže, na sliznice a do očí.
Po aplikaci krému si umyjte ruce, pokud nejsou léčeným místem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví
nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře.
Při zánětlivých revmatických onemocněních se o vhodnosti použití a délce léčby přípravkem Ibalgin
Duo Effect krém poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect krém se při těchto
onemocněních používá většinou po dobu 2–3 týdnů.
Při žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect krém poraďte s lékařem.
Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect krém se při těchto onemocněních používá většinou po
dobu 1–2 týdnů. Používání Ibalgin Duo Effect krému při žilních onemocněních je jen součástí
komplexní léčby. Dodržujte ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (užívání jiných léků,
kompresní léčba obinadlem nebo punčochou).
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin Duo Effect, než jste měl(a)
Předávkování nebylo dosud popsáno.
Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení.
Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Duo Effect
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Ibalgin Duo Effect ve správný čas, aplikujte ho,
jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství,
aby byla doplněna chybějící dávka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibalgin Duo Effect krém nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Protože je Ibalgin Duo Effect krém podáván místně na bolestivou oblast, je zde menší riziko
komplikací, než při podání ibuprofenu (nebo podobného protizánětlivého léku proti bolesti) ústy.
Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se
může projevit místním zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy
drobných pupínků. Pokud se u vás objeví kožní vyrážka s puchýři kontaktujte svého lékaře.
Pokud se u Vás vyskytnou otoky v obličeji nebo pocit dušnosti, okamžitě léčbu přerušte a vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN DUO EFFECT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v suchu při teplotě 10–25 °C.
Přípravek Ibalgin Duo Effect nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.